ATEX - Anläggningar och användare

Vi har fokus på användardirektivet och ger information i hur den påverkar din anläggning och ditt sätt att arbeta.

Klicka här för att läsa mer om
ATEX - Anläggningar och användare.

Kursinnehåll

Sedan 1 juli 2006 har ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö varit tvingande. Samtliga anläggningar där en explosionsfarlig miljö kan förekomma ska ha genomfört en riskbedömning med tillhörande zonklassificering. De ska också ha utarbetat ett explosionsskyddsdokument för anläggningen. Utbildningens fokus ligger på användardirektivet och du får information om hur den påverkar din anläggning och ditt sätt att arbeta.

Innehåll:

Användardirektivet ATEX 1999/92/EC

  • Omfattning och krav
  • Riskbedömning enligt direktivets krav
  • Zonklassning
  • Explosionsskyddsdokument
  • Standarder och andra hjälpmedel

6.800 SEK I avgiften ingår dokumentation, lunch, kaffe. Moms tillkommer.

Företagsanpassad kurs

Vi håller gärna utbildning på plats hos er, där ni får välj hela eller delar av utbildningar eller kombinera delar ur flera utbildningar. Utbildningen formas efter era behov och önskemål.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till tillverkare, ägare eller användare som behöver känna till vilka direktiv som gäller och vilka krav som ställs.

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Distansutbildning
2021-05-20
6 500 kr exkl. moms