Avsäkring och dess processdesign

Målet med 4-dagarskursen är att öka medvetandet om avsäkringens betydelse, samt hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av sin anläggning i enlighet med gällande regler. Vi tar upp de delar inom konstruktion, processteknik och instrument som berör just säkerhetsventiler och avsäkring.

Klicka här för att läsa mer om Avsäkring och dess processdesign

Kursinnehåll

Program

Dag 1 och 2

Gällande regler för avsäkring, PI-diagram
Termodynamik, Mollierdiagram, data för media
Säkerhetsventiler och sprängbleck
Dimensionering av SV, kapacitet, flöden
Installation av SV, strömningsteknik, tryckfall


Dag 3 och 4
Identifiering och beräkning av avsäkringsfall
Reglerventiler, installation, drift och flöde
Termisk expansion och ångbildning
Yttre brand, värmeväxlare, tubbrott
Säkerhet kring pumparMålgrupp

Kursen vänder sig till konstruktörer, processingenjörer och projektledare som designar eller konstruerar tryckkärl, rörledningar och processystem. Den är också lämplig för konsulter och leverantörer av tjänster och produkter inom processindustri.

Kursmål

En orientering i de teorier som behövs vid konstruktion och design av system för avsäkring, samt hur dessa teorier tillämpas praktiskt. Kursen syftar också till att ge inblick i de regler som gäller i olika fall och hur de bör läsas och tillämpas.

PåbyggnadKommande tillfällen i

Göteborg

Kiwa Swedens kontor
4 dagar mellan2022-04-202022-05-05
24 000 kr exkl. moms