Rörledningar, EN 13480

Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls. I denna kurs visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Klicka här för att läsa mer om Rörledningar, EN 13480

Kursinnehåll

Efter denna kurs ska du kunna förstå och tillämpa den harmoniserade standarden EN 13480 vid spänningsanalys, dimensionering, konstruktion, tillverkning och kontroll för att möta direktivets krav för rörledningar.

Denna kurs ger dig goda kunskaper i direktivet och lär dig hur rörstandarden EN 13480 kan användas på ett praktiskt sätt vid nyprojektering och i ombyggnadsprojekt för rörsystem. Du kommer att få kunskaper i att hitta lösningar i standarden som tillgodoser krav för konstruktion och dimensionering, tillverkning och kontroller.

Program

 • Krav enligt PED, AFS 1999:4 Bilaga 1, ESR
 • Klassning och modulval, CE-märkning
 • Ansvar för tillverkare och underleverantör
 • EN 13480, standardens olika delar
 • Rörkomponenter och rörsystem
 • Material enligt EN 13480-2
 • Svetsning enligt SS-EN ISO 3834
 • Konstruktion enligt EN 13480-3
  - Belastningsfall, spänning, provtryck, dimensionering
  - Utmattning, dynamisk analys, fästanordningar
 • Tillverkning enligt EN 13480-4
  - Spårbarhet, toleranser, stödplacering
  - Svetsning och värmebehandling
 • Kontroll vid tillverkning, EN 13480-5
  - Metoder, personal, styrkefaktor, slutkontroll
 • Krav på dokumentation

Denna kurs går att företagsanpassa och Inspecta håller gärna kursen på plats hos er. Tillsammans utformar ni utbildningen utefter era önskemål. För kursupplägg och kostnad, kontakta Inspecta.

Målgrupp

Kursen Rörledningar, EN 13480 vänder sig till projektörer, konstruktörer, beredare, projektledare samt verkstads- och montagepersonal som arbetar med tryckkärl och rörledningar.

Kommande tillfällen i

Göteborg

Kiwa Swedens kontor
2022-04-27 - 2022-04-28
13 000 kr exkl. moms