Praktisk FEM-analys för tryckkärl

Kursen sträcker sig över två dagar och baseras på standarden EN13445. Innehållet bygger till stor del på exempel utförda i programmet Ansys, men är ändå vara användbart för den som använder annat FEM-program.

Klicka här för att läsa mer om
Praktisk FEM-analys för tryckkärl.

Kursinnehåll

Kursen i praktisk FEM-analys för tryckkärl baseras på standarden EN13445 och vi fokuserar på exempel utförda i programmet Ansys, men innehållet i kursen kommer vara nyttigt för dig som använder annat FEM-program.

För att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt rekommenderar vi att du har grundläggande kunskap om FEM och spänningsanalys samt utmattningsberäkning av tryckkärl (EN13445-3 kap 18, annex B och C).

Under kursen kommer vi gå igenom följande punkter
 • När används spänningsanalys? När får man inte använda spänningsanalys?
 • Spänningsklassificering kontra gränslastanalys
 • Val av element-typ, mesh-typ, mesh-densitet
 • Vad är störningslängd, och hur påverkar det min analys?
 • Randvillkor – ”fällor och fel”
 • Stutslaster
 • Samverkan av flera lastfall
 • Vilka resultat är värdefulla för utvärdering?
 • Linearisering av spänningar
 • Analys av flänsar – olika sätt att definiera randvillkor
 • Hur hantera instabilitet, såsom buckling etc
 • Exempel på utmattningsanalys. Vilken inverkan har formavvikelser?
 • Kontaktvillkor
 • Kvalitetssäkring – metoder för att säkerställa att resultatet återspeglar den avsedda frågeställningen
 • Rapportutformning

Målgrupp

Kursen vänder sig till konstruktörer och konsulter som arbetar med dimensionering av tryckkärl och som har behov av att utnyttja spänningsanalys som alternativ eller komplettering till formelbaserad dimensionering.

Pris: 13 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Göteborg

Kiwa Inspecta kontor
2021-10-21 - 2021-10-22
13 000 kr exkl. moms