Tryckprovning med gas, AFS 2006:8

I kursen "Tryckprovning med gas" förklarar vi gällande regler och går igenom hur tryckprovning med gas utförs på ett säkert sätt. Vi informerar också om Swedacs vägledning för att söka ackreditering.

Klicka här för att läsa mer om
Tryckprovning med Gas, AFS 2006:8.

Kursinnehåll

Kursen ger dig
Kursen lär ut vilka risker som är förenade med provning med gas och hur man kan minska dem. Deltagaren ska efter kursen själv kunna utföra, leda och dokumentera en säker tryckprovning med gas enligt gällande krav. Kursen ger också information om kraven för ackreditering.

Program

 • Vad säger föreskriften?

 • Krav på kompetens, riskbedömning, provningsplats

 • och riskområde

 • Riskerna när man tryckprovar med gas

 • Hur hanteras riskerna?

 • Exempel på riskbedömning

 • Genomgång av erfordelig utrustning

 • Hur går en tryckprovning till?

 • Samordningsansvar, avspärrning och personsäkerhet

 • Checklista och provningsschema

 • Vad krävs för att få ackreditering?

Praktisk information

 • Endagsutbildning

  Hålltider: kl. 08:30 kaffe. Kurs kl. 09:00-16:30

  Det angivna priset är exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Kommande tillfällen i

Malmö

Kiwa Swedens Kontor
2022-04-13
6 500 kr exkl. moms