OFP - Vad är det?

OFP står för Oförstörande provning och betyder de provnings- eller undersökningsmetoder som kontrollerar konstruktioner, material och svetsningar efter felaktigheter utan att förstöra eller deformera materialet. Denna provning kan ske på eller under ytan. Inom industrin använder man OFP för att undersöka och verifiera en anordnings säkerhet.

Klicka här för att läsa mer om OFP - Vad är det?

Kursinnehåll

Vid tillverkande verksamheter ställs det krav på tillverkning av till exempel tryckbärande anordningar enligt PED, och som tillverkare måste du kunna garantera din anordnings säkerhet avseende inre och yttre fel. Det är därför viktigt att ha kunnig personal som gör att tillverkningen kan leva upp till dessa krav och därför se till att den som arbetar med inköp, drift, säkerhet, konstruktion och beräkning ska kunna välja rätt OFP-metod och metodik. 

Kursen i OFP

Under utbildningen kommer du få ökad kunskap om de olika OFP metodernas för- och nackdelar för att kunna rekommendera och beställa rätt typ av provning och i rätt omfattning. Under kursen kommer vi också behandla fortlöpande provning för att förhindra haverier och driftstörningar.

Under kursens gång kommer vi gå igenom följande frågor:

  • Genomgång av olika OFP-metoder – MT, PT, RT, UT, VT, ET och LT
  • För- och nackdelar med olika OFP-metoder
  • När kan respektive metod användas
  • Vad kan man hitta med de olika metoderna
  • Hur går det till?
  • Förutsättningar som måste uppfyllas för en meningsfull provning
  • Vad säger standarder om OFP

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver en allmän kännedom om OFP för att kunna bestämma omfattning och typ av oförstörande provning, till exempel inköpare, konstruktörer, driftpersonal inom tillverknings-, process-, verkstadsindustrin eller annan personal.

Det finns inga kommande kurstillfällen