Kurs - dag 1: Regler för trycksatta anordningar, dag 2: Ansvar för anläggningsägare

Regler för trycksatta anordningar, AFS 2017:3
Föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar gäller från och med 1 december 2017.
I den här kursen får du information om reglerna och hur du uppfyller kraven i föreskriften.

Välj en eller två dagar
"Regler för trycksatta anordningar" utgör dag ett i Kiwa Inspectas tvådagarskurs i AFS 2017:3. Dag ett ger dig en översikt av föreskriftens olika delar. För att få reda på hur du uppfyller kraven i din anläggning så kan du även välja att gå dag två av kursen. Du väljer en- eller tvådagarskurs när du genomför din bokning.

Pris:
1 dag 4000 SEK + moms
2 dagar 8000 SEK + moms

Kursinnehåll

Kurserna ger dig

Kursen ger goda kunskaper i regelverk kring tekniska krav och krav på tillsyn och kontroll. Dag 1 ger en bra bas för hur du på mest effektiva sätt kan uppfylla kraven i din egen anläggning. Dag 2 lär dig metodiken så att du kan planera och utföra riskbedömning och fortlöpande tillsyn, FLT.

Program

Dag 1: Regler för trycksatta anordningar (exempelvis cisterner, vakuumkärl, tryckkärl, panna, rörledning)

Översikt av gällande regelverk:

– AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”

Villkor för trycksättning
Kontrollklass
Första kontroll
Återkommande kontroll
Dagliga rutiner, säkert arbete
Nyinvesteringar och projekt
Reparation och ombyggnad


Dag 2: Ansvar för anläggningsägare

– Krav kring användning av trycksatta anordningar (AML, AFS 2001:1, AFS 2006:4 och AFS 2017:3)

Livslängdsjournal
Riskbedömning: Omfattning, metoder, dokumentation
Riskinventering: Riskanalys och riskvärdering
Fortlöpande tillsyn, FLT
Tillsynsprogram, personal, dokumentation
Uppföljning och åtgärder
Övervakning av pannor, märkning, ensamarbete
Kommande krav på certifiering av pannoperatörer kategori I-IV


Praktisk information

Tid: Kl. 08:30-16:30 båda dagarna.

Det angivna priset är 1 dag för 4000 SEK eller 2 dagar för 8000 SEK är exklusive moms.

Vid fysisk kurs så ingår material, lunch och fika.

Vid distansutbildning ingår material som skickas till din arbetsgivare.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för eller arbetar med trycksatta anordningar, exempelvis tryckkärl, rörledningar och pannor. Den är också lämplig för dig som arbetar som inköpare, arbetsledare, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Distansutbildning
2021-06-03
4 000 kr exkl. moms

Göteborg

Kiwa Inspecta kontor
2021-10-12 - 2021-10-13
4 000 kr exkl. moms

Växjö

Kiwa Inspectas kontor Växjö
2021-11-02 - 2021-11-03
4 000 kr exkl. moms