E-learning - Grundkurs Pannoperatörer kategori 4

För att få övervaka en panna i kategori 4 måste du klara ett teoretiskt kunskapstest vid personcertifieringen. Den här webbutbildningen ger dig kompletterande kunskaper inför certifieringen.

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning - Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3.

Kursinnehåll

Webbutbildningen går igenom:

Föreskriften AFS 2017:3
Grunderna i hur olika pannsystem är uppbyggda
Hur en panna och dess anslutna huvudkomponenter fungerar
Hur styrsystem och säkerhetsutrustning fungerar
Risker med olika bränslen
Risker i samband med start och stopp
Kraven vid ständig respektive periodisk övervakning.

Målgrupp

Krav för pannoperatörer i AFS 2017:3
I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" infördes ett krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Kravet är nytt och införs med en övergångsregel som innebär att företag har 3 eller 5 år på sig att uppfylla certifieringskravet, beroende på typen av panna.

Från och med 1 december 2022 behöver operatörer för pannor i kategori 1-4 vara certifierade.

Kommande tillfällen i

Onlinekurs

Tillfället saknar adress
2021-12-31
5 400 kr exkl. moms