Svetssakkunnig

Svetsarbeten som utförs på verkstäder och montageplatser har tidigare haft ett svenskt regelverk som varit relativt okomplicerat att följa. Idag har vi en helt ny situation där europeiska standarder ställer krav på i princip allt som svetsas. Regelverket är komplicerat att följa och det krävs en daglig tillsyn av svetsarbetet. Vi har sett de problem som svetsande industri har att reda ut alla "måsten" som man dagligen ställs inför. Därför har vi tagit fram denna utbildning som täcker grundstenarna för allt som en svetsansvarig behöver kunna för att hantera svetsfrågor.

Klicka här för att läsa mer om
 Svetssakkunning. 

Kursinnehåll

Svetstillsyn SS-EN ISO 14731
Kvalitetssystem SS-EN 3834 serien
Regelverk AFS 2016:1, PED 2014/68/EU, EN 13480, EN 13445
Validering av svetsmaskiner
Rekommendationer för svetsning av ferritiska och rostfria stål EN 1011-2, -3
Standarder för procedurer SS-EN ISO 15607, 15609, 156xx serien
Framtagning av WPS för produktion
Svetsklasser visuell kontroll
Metallurgi/Materialgrupperingar
Regelverk för stålkonstruktioner 1090
Svetsbeteckningar
Praktiska övningar

Målgrupp

Kursen vänder sig till de på företaget som har ansvar för svetsningen, men även kontrollanter, beredare, inköpare och konstruktörer har här en lämplig utbildning för att hantera svetsfrågor.

Förkunskaper

Lämplig bakgrund för utbildningen är IWS, IWT, IWE eller liknande utbildning (alternativt motsvarande kunskaper). 

Pris: 25 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Malmö

Kiwa Swedens Kontor
5 dagar mellan2022-01-312022-02-04
25 000 kr exkl. moms