Testa dig själv kategori 1-4 pannoperatör

Test inför pannoperatörscertifiering: För att få övervaka en panna, måste du klara ett teoretiskt prov inför personcertifiering. Genom våra förberedande test kan du öva, se frågor och svar och repetera, så att du känner dig tryggare inför själva provtillfället.

Kursinnehåll

Nyhet! Digitalt förberedande test ger dig trygghet inför certifiering.
Vi kan erbjuda ett digitalt förberedande test för kategori 1-4. Med detta test kan du själv se om det är något område som du behöver läsa på mer innan du skriver ditt certifieringsprov. Det blir som en del i lärandet, och är inget skarpt prov. Om du svarar fel på en fråga får man reda på vad det rätta svaret är vilket underlättar för din inlärning.

Mer om testen
Vi har test till samtliga kategorier. Dessa innehåller 70-90 frågor och tar upp de kunskapsområden som behövs för respektive kategori (max 13 områden).
När du väl ska certifiera dig, är kravet att man skall uppnå 70 % rätt på hela provet, men också visa att man klarar minst 50 % inom varje kunskapsområde.
Vi kan även erbjuda behovsanpassad extra utbildning. Dessa delar kan du få information om via våra utbildare runt om i landet, eller oss på Kiwa Sweden Academy.

(Våra kurser omfattar kunskapskrav som anges i AFS 2017:3 bilaga 2).

Pris: 3 000 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Onlinekurs

Tillfället saknar adress
2021-12-31
3 000 kr exkl. moms
Tillfället saknar adress
2021-12-31
3 000 kr exkl. moms
Tillfället saknar adress
2021-12-31
3 000 kr exkl. moms