Skademekanismer och livlängdsjournaler

Många är berörda av det nya kravet på att trycksatta anordningar skall ha journaler över återstående livslängd. Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, som kravet på livslängdsjournal infördes. Kravet gäller från och med december 2019.

Klicka här för att läsa mer om
Skademekanismer och Livslängdsjournaler.

Kursinnehåll

Vår nya materialutbildning är skräddarsydd för dig som arbetar med att skapa eller uppdatera livslängdsjournaler. Vi vill hjälpa dig med att komma i gång med arbetet för att skapa livslängdsjournaler som ökar säkerheten och livslängden.
Innehållet i den här korta och komprimerade materialutbildning är också väldigt användbar för en bredare grupp. All personal i industrin som arbetar med underhåll, reparation och projektering har användning för en materialkurs!

Varför livslängdsjournal?  

 • AFS 2017:3 4 kapitlet 18§ i korthet  
 • Materiallära 
 • Korn, kristaller och olika strukturer 
 • Olika grundbegrepp 
Intro till oförstörande provning 
 • Praktiska möjligheter med olika metoder 
 • Materialens skademekanismer
Korrosion   
 • Högtemperaturkorrosion   
 • Erosion   
 • Utmattning pg.a vibration eller cykliska laster   
 • Krypning   
 • Övrigt   
 • Hantering av skademekanismer  
 • Livslängdsjournal i praktiken - ett praktikfall   
 • Delade erfarenheter och avslutning   


Kursmål

Kursen ger dig kunskap i hur du kommer i gång med arbetet för att skapa livslängdsjournaler som ökar säkerheten och livslängden.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Distansutbildning
2022-03-15
6 500 kr exkl. moms