PED för inköpare - Att köpa och beställa CE-märkta tryckbärande anordningar samt material och tjänster.

Att ge deltagarna kunskaper om PED (AFS 2016:1) så att de vet vilka krav de ska ställa på leverantörer då de köper in CE-märkta tryckbärande anordningar, eller material för att bygga sådana anordningar. Även krav på svetsande företag som används som underleverantörer kommer att beröras.

Kursinnehåll

Vad är CE-märkning?
Vad innebär tillverkaransvar?
Vad innebär det att något uppfyller en harmoniserad standard?
Vad betyder ”detta är enligt §8”?

Vad ska man tänka på då man köper in material såsom plåt och rör?
Vad är det för krav på materialtillverkare?
Vad ska man tänka på då man köper in komponenter, såsom böjar och T-tycken?
Vilken dokumentation får man då man köper en CE-märkt produkt?
Vilket ansvar tar den som importerar CE-märkta produkter?
Vilken föreskrift gäller då man bygger om eller reparerar?
Vad innebär det att köpa ett aggregat?
Några saker att tänka på om man lägger ut svetsningen till underentreprenörer i Sverige eller utomlands.

Målgrupp

Inköpare och beställare som köper in CE-märkta tryckkärl och rörledningar, köper in reparationer och ändringar på tryckkärl samt köper in material för att bygga tryckbärande anordningar.
Inköpare hos t ex kraft-värme industrier, pappersindustrier, processindustrier, gruvor, samt hos företag som tillverkar tryckbärande anordningar.


Kursmål

Ökade möjligheter att köpa hem rätt produkter med rätt dokumentation.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Göteborg

Kiwa Swedens kontor
2022-03-31
6 500 kr exkl. moms
Kiwa Swedens kontor
2022-09-15
6 500 kr exkl. moms