Sammanställning och genomlysning av nya krav och ändringar i standarden IP livsmedel 2021:1

Sammanställning och genomlysning av de nya kraven och ändringar i befintliga krav i standarden IP livsmedel version 2021:1.
Klicka här för att läsa mer om Krav och ändringar i standarden IP livsmedel 2021:1

Kursinnehåll

Program
Genomgång av nya krav och ändringar och tips på hur dessa kan implementeras i verksamheten.
Förutsättningar för framgångsrik implementering av IP Livsmedel.
Tips på stödmaterial, vägledningar och branschriktlinjer.Praktisk information
Tid: Kl.10.00-12.00
Form: Kursen hålls på distans.
I priset ingår kursdokumentation som levereras digitalt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet på företaget, t.ex. kvalitetsansvarig, internrevisor, produktionschef, arbetsledare och myndighetspersoner.

Kursmål

Att du ska få kunskap och praktiska färdigheter i hur du uppdaterar ledningssystemet för att möta kraven i IP livsmedel 2021:1 samt belysa vad som är viktigt i arbetet med system för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Förkunskaper

Ha kännedom om och ha arbetat med IP livsmedel version 2018:1.
Regelverk Standard/föreskrift i förekommande fall: IP livsmedel version 2021:1.Pris: 1 050 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen