Kemikaliehantering - grund

Det är viktigt att betrakta kemikaliehanteringen som en process som börjar med högsta chefen. Vi hjälper dig att genomföra en värdeskapande utbildning som ger nytta i form av en bättre och säkrare arbetsmiljö, lägre inköpskostnader och nöjda medarbetare som har förståelse för vilka krav som gäller.

Klicka här för att läsa mer om
Kemikaliehantering - Grund

Kursinnehåll

Allmänt
Vi går igenom hur du på ett säkert sätt kan hantera och lagra kemikalier, vad som krävs när det gäller dokumentation och hur man läser säkerhetsdatablad. Du lär dig om kemikalieregister och enkla metoder för riskbedömning. Efter kursen ska du känna till myndigheternas krav för farliga kemikalier och hur ni ska följa regelverket i praktiken.

Detta är en allmän halvdagskurs som innehåller det viktigaste du behöver veta när du använder och ansvarar för kemikalier.

Just nu kör vi på distans! Om förutsättningarna ändras kommer vi köra kursen på plats i våra lokaler i Göteborg.


Hur går kursen till?
Våra kurser innehåller föreläsningar, dialoger till övningar. Våra kursledare har lång erfarenhet och spetskompetens inom kemikaliehantering och regelverk. I alla våra kurser ingår ett kursintyg som dokumenterar att man genomgått utbildningen.

Programpunkter
Kemiska hälsorisker
Exponeringsvägar
Märkning och CLP
Att tolka innehållet ett säkerhetsdatablad
Förebyggande åtgärder
Första hjälpen och åtgärder vid olyckor
Kort om riskbedömning
Orientering i lagstiftning kring kemikaliehantering

Målgrupp

Kemikalieansvariga, kvalitets- och miljöchefer, kemikalieinköpare, arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud, användare av kemiska produkter t.ex. på lab, inom industrin eller i underhållsverkstäder.

Kursmål

Efter kursen ska du känna till myndigheternas krav för farliga kemikalier och hur ni ska följa regelverket i praktiken.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Distansutbildning

Distansutbildning
2021-06-03
3 500 kr exkl. moms
Distansutbildning
2021-09-14
3 500 kr exkl. moms
Distansutbildning
2021-09-29
3 500 kr exkl. moms