E-learning - Grundläggande livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien är en utbildning vars mål är att ge dig större förståelse för och rätt verktyg för att hantera livsmedelshygien på din arbetsplats. Det är många faktorer som styr och genom att få en bättre helhetsbild kring risker och förutsättningar är det lättare att bedriva ett förebyggande arbete.

Kursinnehåll

Mikrobiologiska faror
Kemiska faror
Fysiska faror
Allergena faror
Kontamination
Egenkontroll
Grundförutsättningar
Övningar
HACCP
Internrevision
Krav och lagstiftning
Riskgrupper och redlighet
Avvikelser och korrigerande åtgärder

Målgrupp

För alla verksamheter som hanterar livsmedel är grundläggande kunskap om livsmedelshygien viktigt.
Kursen vänder sig till alla som hanterar livsmedel i någon form såsom; restaurang, livsmedelsbutik, storhushåll och livsmedelsindustri, med eller utan förkunskaper i livsmedelssäkerhet.

Kursmål

En större kunskap och förståelse i livsmedelshygien och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din verksamhet.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Online

Online
2022-12-31
1 500 kr exkl. moms