Våra kurser

Här kan du se en lista över våra kommande öppna utbildningar. Vi erbjuder även företagsanpassade tillfällen och lärarledd distansutbildning, kontakta oss för förslag! Du kan boka här eller gå in på vår hemsida. Kontakta oss på se.academy@kiwa.com eller 010-479 33 11.

Vi har fokus på användardirektivet och ger information i hur den påverkar din anläggning och ditt sätt att arbeta.

Klicka här för att läsa mer om
ATEX - Anläggningar och användare.

Nästa tillfälle
2021-05-20 08:30
Distansutbildning
6 500 kr exkl. moms

Vi erbjuder utvalda ämnen som kortare webinarier. Du loggar in via en länk( den får du i kallelsen) och se är du med utsatt dag och tid, via datorn i en föreläsning över nätet. Antingen med flera föreläsare, våra experter eller andra intressanta föreläsare. Ofta ger vi chans att ställa frågor och vi har alltid en moderator med i mötet.

Klicka här för att läsa mer om Webinar - föreläsning online.

Nästa tillfälle
2021-05-21 13:00
Onlinekurs
0 kr exkl. moms

Pris: Från 950 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om Seminarium - Skogsindustridagarna - Utställare.

Pris: Från 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-05-27 09:00
Digitalt seminarie
Från 950 kr exkl. moms

Pris: Från 1 950 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Pris: Från 1 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-05-27 09:00
Digitalt seminarium
1 950 kr exkl. moms

Pris: 6 750 kr exkl. moms


Pris: 6 750 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-05-27 09:00
Digitalt seminarium
1 950 kr exkl. moms

Kursen ger dig insikt i olika metoder för konstruktion och dimensionering av cisterner för att uppfylla Eurokod 3 tillsammans med BFS 2019:1-EKS 11 och MSBFS 2018:3. Dessutom kännedom om tillverkning och provning av cisterner enligt aktuella regelverk och standarder.

Klicka här för att läsa mer om
Dimensionering av cisterner enligt Eurokod.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-06-01 08:30
Stockholm/Solna
13 000 kr exkl. moms

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Det är viktigt att betrakta kemikaliehanteringen som en process som börjar med högsta chefen. Vi hjälper dig att genomföra en värdeskapande utbildning som ger nytta i form av en bättre och säkrare arbetsmiljö, lägre inköpskostnader och nöjda medarbetare som har förståelse för vilka krav som gäller.

Klicka här för att läsa mer om
Kemikaliehantering - Grund

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-06-03 08:30
Distansutbildning
3 500 kr exkl. moms

Regler för trycksatta anordningar, AFS 2017:3
Föreskriften från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3 om användning och kontroll av trycksatta anordningar gäller från och med 1 december 2017.
I den här kursen får du information om reglerna och hur du uppfyller kraven i föreskriften.

Välj en eller två dagar
"Regler för trycksatta anordningar" utgör dag ett i Kiwa Inspectas tvådagarskurs i AFS 2017:3. Dag ett ger dig en översikt av föreskriftens olika delar. För att få reda på hur du uppfyller kraven i din anläggning så kan du även välja att gå dag två av kursen. Du väljer en- eller tvådagarskurs när du genomför din bokning.

Pris:
1 dag 4000 SEK + moms
2 dagar 8000 SEK + moms

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-06-03 08:30
Distansutbildning
4 000 kr exkl. moms

Pris: 3 900 kr exkl. moms

I kursen går vi genom de nya kraven för verksamheterna inklusive implementering av livsmedelssäkerhetskulturen. Målet och syftet med kursen är att du ska få kunskap och praktiska färdigheter i hur du uppdaterar ledningssystemet för att möta kraven i FSSC 5.1.

Klicka här för att läsa mer om
FSSC 22000 - Nyheterna i version 5.1.

Pris: 3 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-09-02 08:30
Distansutbildning
3 900 kr exkl. moms

Pris: 24 500 kr exkl. moms

Svetsarbeten som utförs på verkstäder och montageplatser har tidigare haft ett svenskt regelverk som varit relativt okomplicerat att följa. Idag har vi en helt ny situation där europeiska standarder ställer krav på i princip allt som svetsas. Regelverket är komplicerat att följa och det krävs en daglig tillsyn av svetsarbetet. Vi har sett de problem som svetsande industri har att reda ut alla "måsten" som man dagligen ställs inför. Därför har vi tagit fram denna utbildning som täcker grundstenarna för allt som en svetsansvarig behöver kunna för att hantera svetsfrågor.

Klicka här för att läsa mer om
 Svetssakkunning. 

Pris: 24 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-09-06 08:30
Borlänge
24 500 kr exkl. moms

Våra pannoperatörsutbildningar förbereder dig inför att certifiera dig som pannoperatör. Utbildningen är inte obligatorisk, men den är en bra förberedelse som ger dig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Klicka här för att läsa mer om pannoperatörsutbildning.


Nästa tillfälle
2021-09-07 08:30
Göteborg
15 200 kr exkl. moms

Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls. I denna kurs visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Klicka här för att läsa mer om Rörledningar, EN 13480

Nästa tillfälle
2021-09-15 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Vi erbjuder en komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om
EN 1090 - Stål (2 dagar).

Nästa tillfälle
2021-09-21 08:00
Distansutbildning
13 000 kr exkl. moms

Kursen ger dig en bra plattform för att se risker, bedöma skador och uppnå bättre säkerhet i lagermiljö. Samt hur kursen behandlar vanliga problem och risker och hur man praktiskt kan utföra tillsyn av pallställ och identifiera risker i lagermiljöer.

Nästa tillfälle
2021-09-21 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

En bra bas med kunskaper för att arbeta med SIL och en god vägledning för vad SIL innebär i praktiken för tillämpning i säkerhetssystem inom industrin.

Klicka här för att läsa mer om
Introduktion SIL.

Nästa tillfälle
2021-09-28 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Många är berörda av det nya kravet på att trycksatta anordningar skall ha journaler över återstående livslängd. Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, som kravet på livslängdsjournal infördes. Kravet gäller från och med december 2019.

Klicka här för att läsa mer om
Skademekanismer och Livslängdsjournaler.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-09-28 08:30
Distansutbildning
6 500 kr exkl. moms

Att ge deltagarna kunskaper om PED (AFS 2016:1) så att de vet vilka krav de ska ställa på leverantörer då de köper in CE-märkta tryckbärande anordningar, eller material för att bygga sådana anordningar. Även krav på svetsande företag som används som underleverantörer kommer att beröras.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-09-30 08:30
Luleå
6 500 kr exkl. moms

I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Klicka här för att läsa mer om
Tryckkärl, EN 13445.

Nästa tillfälle
2021-10-13 08:30
Stockholm
13 000 kr exkl. moms

I kursen "Tryckprovning med gas" förklarar vi gällande regler och går igenom hur tryckprovning med gas utförs på ett säkert sätt. Vi informerar också om Swedacs vägledning för att söka ackreditering.

Klicka här för att läsa mer om
Tryckprovning med Gas, AFS 2006:8.

Nästa tillfälle
2021-10-14 08:30
Malmö
6 500 kr exkl. moms

En komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen. Även valda delar av EN 1090-4 kommer behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål uppdateringskurs

Nästa tillfälle
2021-10-19 08:00
Stockholm/Solna
14 500 kr exkl. moms

Krandagarnas lyftmässa är uppskattad bland besökarna och ger dig som utställare möjlighet att visa upp dina produkter och tjänster. Här hittar du mer information för dig som vill ställa ut på mässan.

Klicka här för att läsa mer om Seminarium - Krandagarna -Utställare.

Nästa tillfälle
2021-10-20 08:00
Göteborg
Från 14 000 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Krandagarna - Deltagare.

Nästa tillfälle
2021-10-20 08:30
Göteborg
5 900 kr exkl. moms

Pris: 13 000 kr exkl. moms

Kursen sträcker sig över två dagar och baseras på standarden EN13445. Innehållet bygger till stor del på exempel utförda i programmet Ansys, men är ändå vara användbart för den som använder annat FEM-program.

Klicka här för att läsa mer om
Praktisk FEM-analys för tryckkärl.

Pris: 13 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-10-21 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Tvådagarskursen i CE-märkning och Maskindirektivet reder ut begreppen för dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop.

Klicka här för att läsa mer om
CE-märkning och Maskindirektivet.

Nästa tillfälle
2021-10-25 08:30
Mölndal/Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Målet med 4-dagarskursen är att öka medvetandet om avsäkringens betydelse, samt hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av sin anläggning i enlighet med gällande regler. Vi tar upp de delar inom konstruktion, processteknik och instrument som berör just säkerhetsventiler och avsäkring.

Klicka här för att läsa mer om Avsäkring och dess processdesign

Nästa tillfälle
2021-10-27 08:30
Göteborg
24 000 kr exkl. moms

I år ses vi live på nätet och lär mer via våra digitala mötesplatser och med flera intressanta webbinarier. Dagen bjuder på ett program fullt av nyheter, branschinformation, erfarenhetsutbyte och utbildning.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Kraftvärme -Utställare.

Nästa tillfälle
2021-10-28 09:00
Stockholm
Från 14 000 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Kraftvärme - Deltagare.

Nästa tillfälle
2021-10-28 09:00
Stockholm
7 100 kr exkl. moms

Inspecta arrange our traditional symposium about nuclear technology.

This is our annual symposium for people in the nuclear business. We gather people to share experiences and future plans and provide a chance to develop personal networks. During the symposium utilities, suppliers and the regulator give their view. Interesting topics for this year will, among other things, be new regulations, challenges for the future and current and ongoing projects.

The symposium is aimed at everyone working with managing, operation, maintenance, construction, analysis and calculations, manufacturing, survey or inspection within the nuclear business. The presentations are given in English or Swedish, all material including the presentation materials are in English

Nästa tillfälle
2021-11-23 08:00
Stockholm
7 500 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Översiktskurs i Eurocode

Eurocode är den standard som idag har ersatt BSK för design och konstruktion av stålstrukturer. Kursen i Eurocode som vi på Inspecta erbjuder är en praktiskt orienterad kurs i standarden och de krav som ställs på material, hållfasthet, inspektion och provning vid stålkonstruktioner.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-23 08:30
Stockholm
6 500 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Kärnteknik - Utställare.

Nästa tillfälle
2021-11-23 08:30
Stockholm
Från 14 000 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Processindustri - Deltagare. 

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-25 09:00
Stenungsund
5 900 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Processindustri - Utställare. 

Nästa tillfälle
2021-11-25 09:00
Stenungsund
Från 14 000 kr exkl. moms

För att få övervaka en panna i kategori 4 måste du klara ett teoretiskt kunskapstest vid personcertifieringen. Den här webbutbildningen ger dig kompletterande kunskaper inför certifieringen.

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning - Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3.

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:00
Onlinekurs
5 400 kr exkl. moms

Med e-learningen får du kunskap som hjälper dig minska och minimera antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878.

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning: Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift).

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Onlinekurs
1 500 kr exkl. moms

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Genom att öka kunskaperna om hur man arbetar säkert och minskar risken för olyckor i lyftarbetet. Vår utbildning i säkra lyft och lasthantering bygger på AFS 2006:6 (Användning av lyftanordningar och lyftredskap).

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning: Säkra lyft - Bas.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
1 500 kr exkl. moms

Test inför pannoperatörscertifiering: För att få övervaka en panna, måste du klara ett teoretiskt prov inför personcertifiering. Genom våra förberedande test kan du öva, se frågor och svar och repetera, så att du känner dig tryggare inför själva provtillfället.

Pris: 3 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Onlinekurs
3 000 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Många är berörda av det nya kravet på att trycksatta anordningar skall ha journaler över återstående livslängd. Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, som kravet på livslängdsjournal infördes. Kravet gäller från och med december 2019.  Vi vill hjälpa dig med att komma i gång med arbetet för att skapa livslängdsjournaler som ökar säkerheten och livslängden.  

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-03-24 09:00
Sundsvall
7 200 kr exkl. moms