Våra kurser

Här kan du se en lista över våra kommande öppna utbildningar. Vi erbjuder även företagsanpassade tillfällen och lärarledd distansutbildning, kontakta oss för förslag! Du kan boka här eller gå in på vår hemsida. Kontakta oss på se.academy@kiwa.com eller 010-479 33 11.

Vi erbjuder utvalda ämnen som kortare webinarier. Du loggar in via en länk( den får du i kallelsen) och se är du med utsatt dag och tid, via datorn i en föreläsning över nätet. Antingen med flera föreläsare, våra experter eller andra intressanta föreläsare. Ofta ger vi chans att ställa frågor och vi har alltid en moderator med i mötet.

Klicka här för att läsa mer om Webinar - föreläsning online.

Nästa tillfälle
2021-12-03 13:00
Onlinekurs
0 kr exkl. moms

För dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop reder vi ut begreppen. Kurserna vänder sig till projektledare, konstruktörer och projektingenjörer inom tillverknings- och processindustri och andra som blir inblandade i större eller mindre upphandlingar av produkter och system.

Klicka här för att läsa mer om
CE-märkning av tryckbärande anordning enligt kraven i PED.

Nästa tillfälle
2021-12-14 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Många är berörda av det nya kravet på att trycksatta anordningar skall ha journaler över återstående livslängd. Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, som kravet på livslängdsjournal infördes. Kravet gäller från och med december 2019.

Klicka här för att läsa mer om
Skademekanismer och Livslängdsjournaler.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-16 08:30
Distansutbildning
6 500 kr exkl. moms

För att få övervaka en panna i kategori 4 måste du klara ett teoretiskt kunskapstest vid personcertifieringen. Den här webbutbildningen ger dig kompletterande kunskaper inför certifieringen.

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning - Pannoperatörsutbildning kategori 4 enligt AFS 2017:3.

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:00
Onlinekurs
5 400 kr exkl. moms

Grundläggande livsmedelshygien är en utbildning vars mål är att ge dig större förståelse för och rätt verktyg för att hantera livsmedelshygien på din arbetsplats. Det är många faktorer som styr och genom att få en bättre helhetsbild kring risker och förutsättningar är det lättare att bedriva ett förebyggande arbete.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Online
1 500 kr exkl. moms

Med e-learningen får du kunskap som hjälper dig minska och minimera antalet olyckor. Våra kurser bygger på lång erfarenhet och tillgodoser kraven på dokumenterad utbildning av förare av mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878.

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning: Förarkurs mobila arbetsplattformar (skylift).

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Onlinekurs
1 500 kr exkl. moms

Pris: 1 500 kr exkl. moms

En av de vanligaste orsakerna till allvarliga olyckor på arbetet är fall från höjd. Orsakerna är oftast bristande riskmedvetenhet i kombination med avsaknad eller felanvändning av personlig fallskyddsutrustning. Utan rätt kunskap är man även med rätt utrustning utsatt i händelse av en olycka.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Onlinekurs
1 500 kr exkl. moms

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Genom att öka kunskaperna om hur man arbetar säkert och minskar risken för olyckor i lyftarbetet. Vår utbildning i säkra lyft och lasthantering bygger på AFS 2006:6 (Användning av lyftanordningar och lyftredskap).

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning: Säkra lyft - Bas.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Online
1 500 kr exkl. moms

Test inför pannoperatörscertifiering: För att få övervaka en panna, måste du klara ett teoretiskt prov inför personcertifiering. Genom våra förberedande test kan du öva, se frågor och svar och repetera, så att du känner dig tryggare inför själva provtillfället.

Pris: 3 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Onlinekurs
3 000 kr exkl. moms

Våra pannoperatörsutbildningar förbereder dig inför att certifiera dig som pannoperatör. Utbildningen är inte obligatorisk, men den är en bra förberedelse som ger dig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Klicka här för att läsa mer om pannoperatörsutbildning.


Nästa tillfälle
2022-01-11 08:30
Göteborg
15 200 kr exkl. moms

En komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen. Även valda delar av EN 1090-4 kommer behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål

Nästa tillfälle
2022-01-17 08:00
Göteborg
27 000 kr exkl. moms
Nästa tillfälle
2022-01-27 08:00
Onlinekurs
0 kr exkl. moms

Pris: 25 000 kr exkl. moms

Svetsarbeten som utförs på verkstäder och montageplatser har tidigare haft ett svenskt regelverk som varit relativt okomplicerat att följa. Idag har vi en helt ny situation där europeiska standarder ställer krav på i princip allt som svetsas. Regelverket är komplicerat att följa och det krävs en daglig tillsyn av svetsarbetet. Vi har sett de problem som svetsande industri har att reda ut alla "måsten" som man dagligen ställs inför. Därför har vi tagit fram denna utbildning som täcker grundstenarna för allt som en svetsansvarig behöver kunna för att hantera svetsfrågor.

Klicka här för att läsa mer om
 Svetssakkunning. 

Pris: 25 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-01-31 10:00
Malmö
25 000 kr exkl. moms

Pris: 6 800 kr exkl. moms

Kiwas utbildningar i kyl- och värmepumpteknik är till för dig som önskar ett personligt kylcertifikat i kategori 1 eller 2.

Du väljer mellan:
Nycertifiering (5+1 dagar) - För dig med begränsad erfarenhet

Förnyelse av ditt certifikat / Omexaminering (2 dagar) - För dig som vill förnya ditt kylcertifikat

Pris: 6 800 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-02-03 09:00
Karlskrona
6 800 kr exkl. moms

Pris: 3 900 kr exkl. moms

I kursen går vi genom de nya kraven för verksamheterna inklusive implementering av livsmedelssäkerhetskulturen. Målet och syftet med kursen är att du ska få kunskap och praktiska färdigheter i hur du uppdaterar ledningssystemet för att möta kraven i FSSC 5.1.

Klicka här för att läsa mer om
FSSC 22000 - Nyheterna i version 5.1.

Pris: 3 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-02-17 08:30
Distansutbildning
3 900 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Kursen ger dig en bra plattform för att se risker, bedöma skador och uppnå bättre säkerhet i lagermiljö. Samt hur kursen behandlar vanliga problem och risker och hur man praktiskt kan utföra tillsyn av pallställ och identifiera risker i lagermiljöer.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-03-08 08:30
Distansutbildning
6 500 kr exkl. moms

Tvådagarskursen i CE-märkning och Maskindirektivet reder ut begreppen för dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop.

Klicka här för att läsa mer om
CE-märkning och Maskindirektivet.

Nästa tillfälle
2022-03-15 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

En komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen. Även valda delar av EN 1090-4 kommer behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål uppdateringskurs

Nästa tillfälle
2022-03-15 08:30
Göteborg
14 500 kr exkl. moms

I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Klicka här för att läsa mer om
Tryckkärl, EN 13445.

Nästa tillfälle
2022-03-23 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om Seminarium - Skogsindustridagarna - Utställare.

Pris: Från 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-03-24 08:30
Sundsvall
Från 14 000 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Många är berörda av det nya kravet på att trycksatta anordningar skall ha journaler över återstående livslängd. Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, som kravet på livslängdsjournal infördes. Kravet gäller från och med december 2019.  Vi vill hjälpa dig med att komma i gång med arbetet för att skapa livslängdsjournaler som ökar säkerheten och livslängden.  

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-03-24 09:00
Sundsvall
7 700 kr exkl. moms

Pris: 6 750 kr exkl. moms


Pris: 6 750 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-03-24 09:00
Sundsvall
0 kr exkl. moms

En bra bas med kunskaper för att arbeta med SIL och en god vägledning för vad SIL innebär i praktiken för tillämpning i säkerhetssystem inom industrin.

Klicka här för att läsa mer om
Introduktion SIL.

Nästa tillfälle
2022-03-29 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

Att ge deltagarna kunskaper om PED (AFS 2016:1) så att de vet vilka krav de ska ställa på leverantörer då de köper in CE-märkta tryckbärande anordningar, eller material för att bygga sådana anordningar. Även krav på svetsande företag som används som underleverantörer kommer att beröras.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-03-31 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

Vi erbjuder en komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om
EN 1090 - Stål (2 dagar).

Nästa tillfälle
2022-04-05 08:30
Distansutbildning
13 000 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Översiktskurs i Eurocode

Eurocode är den standard som idag har ersatt BSK för design och konstruktion av stålstrukturer. Kursen i Eurocode som vi på Inspecta erbjuder är en praktiskt orienterad kurs i standarden och de krav som ställs på material, hållfasthet, inspektion och provning vid stålkonstruktioner.

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-04-05 08:30
Stockholm
6 500 kr exkl. moms

I kursen "Tryckprovning med gas" förklarar vi gällande regler och går igenom hur tryckprovning med gas utförs på ett säkert sätt. Vi informerar också om Swedacs vägledning för att söka ackreditering.

Klicka här för att läsa mer om
Tryckprovning med Gas, AFS 2006:8.

Nästa tillfälle
2022-04-13 08:30
Malmö
6 500 kr exkl. moms

Målet med 4-dagarskursen är att öka medvetandet om avsäkringens betydelse, samt hur man får en bra, funktionell och kostnadseffektiv avsäkring av sin anläggning i enlighet med gällande regler. Vi tar upp de delar inom konstruktion, processteknik och instrument som berör just säkerhetsventiler och avsäkring.

Klicka här för att läsa mer om Avsäkring och dess processdesign

Nästa tillfälle
2022-04-20 08:30
Göteborg
24 000 kr exkl. moms

Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls. I denna kurs visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Klicka här för att läsa mer om Rörledningar, EN 13480

Nästa tillfälle
2022-04-27 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Krandagarnas lyftmässa är uppskattad bland besökarna och ger dig som utställare möjlighet att visa upp dina produkter och tjänster. Här hittar du mer information för dig som vill ställa ut på mässan.

Klicka här för att läsa mer om Seminarium - Krandagarna -Utställare.

Nästa tillfälle
2022-10-18 09:00
Digitalt seminarium
Från 950 kr exkl. moms

I år ses vi live på nätet och lär mer via våra digitala mötesplatser och med flera intressanta webbinarier. Dagen bjuder på ett program fullt av nyheter, branschinformation, erfarenhetsutbyte och utbildning.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Kraftvärme -Utställare.

Nästa tillfälle
2022-10-27 09:00
Stockholm
Från 14 000 kr exkl. moms

Pris: Från 14 000 kr exkl. moms

Vi följer noggrant utvecklingen relaterat till coronaviruset. Hösten 2020 ställde vi om och utförde fyra otroligt lyckade digitala seminarier, i från vår studio. Vi hoppas att vi kommer ge dig möjlighet i höst att få lyssna på spännande dragningar, intressant och lärdomsrika utbildningar och kurser gemensamt och fysiskt. Vi ser fram emot att följa en positiv utveckling av att kunna ses hösten 2021.

Klicka här för att läsa mer om
Seminarium - Processindustri - Utställare. 

Pris: Från 14 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-11-24 09:00
Stenungsund
Från 14 000 kr exkl. moms

Genom att öka kunskaperna om hur man arbetar säkert och minskar risken för olyckor i lyftarbetet. Vår utbildning i säkra lyft och lasthantering bygger på AFS 2006:6 (Användning av lyftanordningar och lyftredskap).

Klicka här för att läsa mer om
E-Learning: Säkra lyft - Bas.

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2022-12-31 23:58
Online
1 500 kr exkl. moms