Våra kurser

Här kan du se en lista över våra kommande öppna utbildningar. Vi erbjuder även företagsanpassade tillfällen och lärarledd distansutbildning, kontakta oss för förslag! Du kan boka här eller gå in på vår hemsida. Kontakta oss på se.academy@kiwa.com eller 010-479 33 11.

Nyhet! 
Vi erbjuder utvalda ämnen som kortare webinarier. Du loggar in via en länk( den får du i kallelsen) och se är du med utsatt dag och tid, via datorn i en föreläsning över nätet. Antingen med flera föreläsare, våra experter eller andra intressanta föreläsare. Ofta ger vi chans att ställa frågor och vi har alltid en moderator med i mötet.

Se denna sida för information om webinarier. Tips! Scrolla ner en bit på sidan.

Nästa tillfälle
2021-01-29 13:00
Onlinekurs / Online Course
0 kr exkl. moms

Pris: 14 500 kr exkl. moms

Våra pannoperatörsutbildningar förbereder dig inför att certifiera dig som pannoperatör. Utbildningen är inte obligatorisk, men den är en bra förberedelse som ger dig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Klicka här för att läsa mer om 
Pannoperatörsutbildning.

Pris: 14 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-02-09 08:30
Distansutbildning
9 000 kr exkl. moms

SIL-klassning - Introduktionskurs

Denna kurs ger dig en bra grund och ökade kunskaper för att arbeta
med SIL och du får god vägledning för vad SIL innebär i praktiken för säkerhetssystem inom industrin. Denna kurs i SIL-klassning ger dig en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden IEC 61508.

Klicka här för att läsa mer om Introduktion SIL

Nästa tillfälle
2021-03-01 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

Vi utgår från standarden SS-EN 15635:2008 Stationära lagerinredningar i stål – montage, drift och underhåll.

Vanliga problem och risker behandlas, samt hur man praktiskt kan utföra tillsyn av pallställ och identifiera risker i lagermiljöer. Med ökat medvetande får du bättre underhåll och kan undvika och förebygga kostsamma olyckor.

Klicka här för att läsa mer om Lagerinredning - Säkerhet och krav

Nästa tillfälle
2021-03-08 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

Vi erbjuder en komplett utbildning i EN 1090-2 utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål uppdateringskurs

Nästa tillfälle
2021-03-09 08:00
Borlänge
14 500 kr exkl. moms

Vi erbjuder en grundutbildning i EN 1090-2 utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål

Nästa tillfälle
2021-03-16 08:00
Distansutbildning
13 000 kr exkl. moms

Pris: 13 000 kr exkl. moms

Praktisk FEM-analys för tryckkärl 

Vid utförandet av spänningsanalyser av tryckkärl ställs man inför ett antal val, i valsituationen finns det fällor som kan leda till felaktiga slutsatser. Under kursen vill vi visa på på för- och nackdelar med olika analysmetoder, och vi kommer ge dig tips om arbetssätt samt varna dig för typiska felkällor vid en analys som du utfört med hjälp av FEM.

Pris: 13 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-03-18 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Pris: 3 950 kr exkl. moms

Skogsindustridagarna är Kiwa Inspectas årligen återkommande mötesplats för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.I år ses vi live på nätet och lär mer via våra digitala mötesplatser och med flera intressanta webinarier. Vi har jobbat hårt för att ställa om formen för seminariedagarna under dessa mycket speciella omständigheter och vi tror att vi hittat ett sätt som behåller känslan från Skogsindustridagarna och samtidigt förbereder oss för en fysisk träff 2022. 

Pris: 3 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-03-25 09:00
Digitalt seminarium
Från 1 950 kr exkl. moms

Pris: Från 950 kr exkl. moms

Skogsindustridagarna är Kiwa Inspectas årligen återkommande mötesplats för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen.  I år ses vi live på nätet och lär mer via våra digitala mötesplatser och med flera intressanta webinarier. Vi har jobbat hårt för att ställa om formen för seminariedagarna under dessa mycket speciella omständigheter och vi tror att vi hittat ett sätt som behåller känslan från Skogsindustridagarna och samtidigt förbereder oss för en fysisk träff 2022.

Pris: Från 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-03-25 09:00
Digitalt seminarium
Från 950 kr exkl. moms

Regler för tryckkärl, AFS 2017:3

Det har skett flera förändringar de senaste åren och nya krav har tillkommit gällande kontroll, användning, riskbedömning och fortlöpande tillsyn av tryckkärl. För dig som har ansvar för arbetsmiljö, drift och underhåll av trycksatta anordningar med tillhörande utrustning samt för övrig personal är det viktigt att veta vad som gäller och hur kraven uppfylls.

Viktig info: Du kan välja att delta en eller två dagar.
1 dag 4000 SEK + moms
2 dagar 8000 SEK + moms

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-04-06 08:30
Göteborg
4 000 kr exkl. moms

Kursen lär ut vilka risker som är förenade med provning med gas och hur man kan minska dem. Deltagaren ska efter kursen själv kunna utföra, leda och dokumentera en säker tryckprovning med gas enligt gällande krav. Kursen ger också information om kraven för ackreditering.

Klicka här för att läsa mer om Tryckprovning med Gas

Nästa tillfälle
2021-04-07 08:00
Malmö
6 500 kr exkl. moms

Pris: 6 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-04-13 08:30
Stockholm/Solna
13 000 kr exkl. moms

Denna introduktionskurs handlar om avsäkring och processdesign för konstruktörer, processingenjörer och projektledare inom processindustrin. Kursen ger dig kunskaper i avsäkringsutrustning och tar upp de frågor som är viktiga för att få en bra och säker avsäkring av processystem och säkerhetsutrustning kring process.

Klicka här för att läsa mer om Avsäkring och dess processdesign

Nästa tillfälle
2021-04-14 08:30
Göteborg
24 000 kr exkl. moms

En komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen. Även valda delar av EN 1090-4 kommer behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål

Nästa tillfälle
2021-04-19 08:00
Göteborg
27 000 kr exkl. moms

Tvådagarskursen i CE-märkning och Maskindirektivet reder ut begreppen för dig som vill veta hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop.

Klicka här för att läsa mer om CE-märkning och Maskindirektiv

Nästa tillfälle
2021-05-11 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Är du nyfiken på hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop? I denna kurs reder vi ut begreppen! Vi tittar på kraven och vilka möjligheter du, som köpare och säljare, har att påverka dessa vid upphandling. Tonvikten ligger på beställarkompetens och tekniska ansvarsfrågor vid små och stora projekt, reparationer och investeringar.
Klicka här för att läsa mer om
CE-märkning av tryckbärande anordning enligt PED

Nästa tillfälle
2021-05-17 09:00
Distansutbildning
13 000 kr exkl. moms

Krandagarna är sedan 2000 ett årligt återkommande arrangemang och en mötesplats för krananvändare. Erfarenheter byts, funderingar diskuteras och  du knyter värdefulla kontakter. Förra året lockade vi omkring 300 deltagare till våra dagar med information om kranar och lyftsäkerhet.
Hamn - Industri - Byggmaskin
Sessionerna Hamn och Industri kompletterades nu med en tredje, Byggmaskin, där vi specifikt pratade om tornkranar, mobilkranar och bygghissar.ber.
Lyftmässa
Den mycket uppskattade lyftmässan är en del av Krandagarna. Flera av de ledande företagen inom lyftområdet har deltagit i mässan de senaste åren.

Nästa tillfälle
2021-10-20 08:00
Från 14 000 kr exkl. moms

Krandagarna är sedan 2000 ett årligt återkommande arrangemang och en mötesplats för krananvändare. Erfarenheter byts, funderingar diskuteras och du knyter värdefulla kontakter. Förra året lockade vi omkring 300 deltagare till våra dagar med information om kranar och lyftsäkerhet.
Hamn - Industri - Personlyftande anordningar
Sessionerna Hamn och Industri kompletterades nu med en tredje, Byggmaskin, där vi specifikt pratade om tornkranar, mobilkranar och bygghissar.
Lyftmässa
Den mycket uppskattade lyftmässan är en del av Krandagarna. Flera av de ledande företagen inom lyftområdet har deltagit i mässan de senaste åren.

Nästa tillfälle
2021-10-20 08:30
Göteborg
5 900 kr exkl. moms

Kraftvärme är ett årligt återkommande seminarium hos Kiwa Inspecta. Seminariet vänder sig till dig som som arbetar på värmeverk och kraftvärmeverk, antingen som entreprenör,brukare, eller tillverkare av trycksatta anordningar inom branschen. Under seminariet kommer vi ta upp aktuella teman och andra intressanta punkter inom kraftvärme. Fokus kommer ligga på säkerhet, tillgänglighet och ekonomi.

Vi ser seminariet som en naturlig mötesplats där vi ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, ventilera funderingar och knyta värdefulla kontakter.


Nästa tillfälle
2021-10-28 09:00
Stockholm
Från 14 000 kr exkl. moms

Kraftvärme är ett årligt återkommande seminarium hos Kiwa Inspecta. Seminariet vänder sig till dig som som arbetar på värmeverk och kraftvärmeverk, antingen som entreprenör,brukare, eller tillverkare av trycksatta anordningar inom branschen. Under seminariet kommer vi ta upp aktuella teman och andra intressanta punkter inom kraftvärme. Fokus kommer ligga på säkerhet, tillgänglighet och ekonomi.

Vi ser seminariet som en naturlig mötesplats där vi ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, ventilera funderingar och knyta värdefulla kontakter.

Nästa tillfälle
2021-10-28 09:00
Stockholm
0 kr exkl. moms

Kraftvärme är ett årligt återkommande seminarium hos Kiwa Inspecta. Seminariet vänder sig till dig som som arbetar på värmeverk och kraftvärmeverk, antingen som entreprenör,brukare, eller tillverkare av trycksatta anordningar inom branschen. Under seminariet kommer vi ta upp aktuella teman och andra intressanta punkter inom kraftvärme. Fokus kommer ligga på säkerhet, tillgänglighet och ekonomi.

Vi ser seminariet som en naturlig mötesplats där vi ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, ventilera funderingar och knyta värdefulla kontakter.

Nästa tillfälle
2021-10-28 09:00
Stockholm
0 kr exkl. moms

Kraftvärme är ett årligt återkommande seminarium hos Kiwa Inspecta. Seminariet vänder sig till dig som som arbetar på värmeverk och kraftvärmeverk, antingen som entreprenör,brukare, eller tillverkare av trycksatta anordningar inom branschen. Under seminariet kommer vi ta upp aktuella teman och andra intressanta punkter inom kraftvärme. Fokus kommer ligga på säkerhet, tillgänglighet och ekonomi.

Vi ser seminariet som en naturlig mötesplats där vi ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, ventilera funderingar och knyta värdefulla kontakter.

Nästa tillfälle
2021-10-28 09:00
Stockholm
7 100 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-11 09:00
Stenungsund
5 900 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-11-11 09:00
Stenungsund
5 900 kr exkl. moms
Nästa tillfälle
2021-11-11 09:00
Stenungsund
Från 14 000 kr exkl. moms
Nästa tillfälle
2021-11-11 15:00
Stenungsund
0 kr exkl. moms

Inspecta arrange our traditional symposium about nuclear technology.

This is our annual symposium for people in the nuclear business. We gather people to share experiences and future plans and provide a chance to develop personal networks. During the symposium utilities, suppliers and the regulator give their view. Interesting topics for this year will, among other things, be new regulations, challenges for the future and current and ongoing projects.

The symposium is aimed at everyone working with managing, operation, maintenance, construction, analysis and calculations, manufacturing, survey or inspection within the nuclear business. The presentations are given in English or Swedish, all material including the presentation materials are in English.

Nästa tillfälle
2021-11-23 08:00
Stockholm
7 500 kr exkl. moms
Nästa tillfälle
2021-11-23 08:30
Stockholm
7 500 kr exkl. moms
Nästa tillfälle
2021-11-23 08:30
Stockholm
Från 14 000 kr exkl. moms

Inspecta arrange our traditional symposium about nuclear technology.

This is our annual symposium for people in the nuclear business. We gather people to share experiences and future plans and provide a chance to develop personal networks. During the symposium utilities, suppliers and the regulator give their view. Interesting topics for this year will, among other things, be new regulations, challenges for the future and current and ongoing projects.

The symposium is aimed at everyone working with managing, operation, maintenance, construction, analysis and calculations, manufacturing, survey or inspection within the nuclear business. The presentations are given in English or Swedish, all material including the presentation materials are in English.

Nästa tillfälle
2021-11-23 09:00
Stockholm
0 kr exkl. moms

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Onlinekurs / Online Course
1 500 kr exkl. moms
Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
1 500 kr exkl. moms

Test inför pannoperatörscertifiering: För att få övervaka en panna, måste du klara ett teoretiskt prov inför personcertifiering. Genom våra förberedande test kan du öva, se frågor och svar och repetera, så att du känner dig tryggare inför själva provtillfället.

Pris: 3 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2021-12-31 08:30
Onlinekurs / Online Course
3 000 kr exkl. moms