Våra kurser

Här kan du se en lista över våra kommande öppna utbildningar. Vi erbjuder även företagsanpassade tillfällen och lärarledd distansutbildning, kontakta oss för förslag! Du kan boka här eller gå in på vår hemsida. Kontakta oss på se.academy@kiwa.com eller 010-479 33 11.

Våra pannoperatörsutbildningar förbereder dig inför att certifiera dig som pannoperatör. Utbildningen är inte obligatorisk, men den är en bra förberedelse som ger dig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Klicka här för att läsa mer om Pannoperatörsutbildning.

Nästa tillfälle
2020-08-24 07:30
Distansutbildning
14 500 kr exkl. moms

Vi erbjuder en grundutbildning i EN 1090-2 utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål

Nästa tillfälle
2020-09-01 08:00
Stockholm
13 000 kr exkl. moms

En komplett utbildning i EN 1090-2, utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen. Även valda delar av EN 1090-4 kommer behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål

Nästa tillfälle
2020-09-07 08:30
Stockholm
27 000 kr exkl. moms

Vi utgår från standarden SS-EN 15635:2008 Stationära lagerinredningar i stål – montage, drift och underhåll.

Vanliga problem och risker behandlas, samt hur man praktiskt kan utföra tillsyn av pallställ och identifiera risker i lagermiljöer. Med ökat medvetande får du bättre underhåll och kan undvika och förebygga kostsamma olyckor.

Klicka här för att läsa mer om Lagerinredning - Säkerhet och krav

Nästa tillfälle
2020-09-15 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

Är du nyfiken på hur CE-märkning, produktansvar, tekniska krav och krav på dokumentation hänger ihop? I denna kurs reder vi ut begreppen! Vi tittar på kraven och vilka möjligheter du, som köpare och säljare, har att påverka dessa vid upphandling. Tonvikten ligger på beställarkompetens och tekniska ansvarsfrågor vid små och stora projekt, reparationer och investeringar.

Klicka här för att läsa mer om CE-märkning av tryckbärande anordning enligt PED

Nästa tillfälle
2020-09-16 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Vi erbjuder en komplett utbildning i EN 1090-2 utförande av stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090-1 rörande bland annat CE-märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

Klicka här för att läsa mer om EN 1090-Stål uppdateringskurs

Nästa tillfälle
2020-09-22 08:00
Stockholm
14 500 kr exkl. moms

Denna introduktionskurs handlar om avsäkring och processdesign för konstruktörer, processingenjörer och projektledare inom processindustrin. Kursen ger dig kunskaper i avsäkringsutrustning och tar upp de frågor som är viktiga för att få en bra och säker avsäkring av processystem och säkerhetsutrustning kring process.

Klicka här för att läsa mer om Avsäkring och dess processdesign

Nästa tillfälle
2020-09-29 08:30
Göteborg
24 000 kr exkl. moms

Sedan 1 juli 2006 har ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö varit tvingande. Samtliga anläggningar där en explosionsfarlig miljö kan förekomma ska ha genomfört en riskbedömning med tillhörande zonklassificering. De ska också ha utarbetat ett explosionsskyddsdokument för anläggningen. Utbildningens fokus ligger på användardirektivet och du får information om hur den påverkar din anläggning och ditt sätt att arbeta.

Klicka här för att läsa mer om ATEX- Anläggningar och användare

Nästa tillfälle
2020-09-30 08:30
Malmö
6 500 kr exkl. moms

Förändringar i regelverken har gjort det svårt att veta vad som gäller när det kommer till modifiering och reparation av rör och kärl i anläggningar. Vi reder ut begreppen och hjälper dig med hur du ska göra för att uppfylla kraven kring material, svetsning, OFP, provtryckning, dokumentation, kontroll, intyg m.m.

Klicka här för att läsa mer om Reparation och ändring - Vad gäller?

Nästa tillfälle
2020-10-01 08:30
Göteborg
6 500 kr exkl. moms

Direktivet PED kräver att grundläggande säkerhetskrav, ESR uppfylls. I denna kurs visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13480 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED.

Klicka här för att läsa mer om Rörledningar, EN 13480

Nästa tillfälle
2020-10-07 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms

Kursen lär ut vilka risker som är förenade med provning med gas och hur man kan minska dem. Deltagaren ska efter kursen själv kunna utföra, leda och dokumentera en säker tryckprovning med gas enligt gällande krav. Kursen ger också information om kraven för ackreditering.

Klicka här för att läsa mer om Tryckprovning med Gas

Nästa tillfälle
2020-10-07 08:30
Malmö
6 500 kr exkl. moms

Pris: 13 000 kr exkl. moms

Praktisk FEM-analys för tryckkärl 

Vid utförandet av spänningsanalyser av tryckkärl ställs man inför ett antal val, i valsituationen finns det fällor som kan leda till felaktiga slutsatser. Under kursen vill vi visa på på för- och nackdelar med olika analysmetoder, och vi kommer ge dig tips om arbetssätt samt varna dig för typiska felkällor vid en analys som du utfört med hjälp av FEM.

Pris: 13 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2020-10-20 08:30
Stockholm
13 000 kr exkl. moms

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Säkra lyft och lasthantering

Användning, säkerhetsregler, fortlöpande tillsyn

80 % av alla olyckor beror på felhantering av last eller redskap. Känner du till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Genom en utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud. Vår utbildning uppfyller kraven från myndigheterna på dokumenterad utbildning och den bygger på lång erfarenhet från besiktning och kontroll. Utbildningen är baserad på AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Vi hjälper dig med en kurs anpassad efter just ditt företags behov.

Pris: 2 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2020-10-27 08:30
Stockholm/Solna
2 300 kr exkl. moms

OFP står för Oförstörande provning och betyder de provnings- eller undersökningsmetoder som kontrollerar konstruktioner, material och svetsningar efter felaktigheter utan att förstöra eller deformera materialet. Denna provning kan ske på eller under ytan. Inom industrin använder man OFP för att undersöka och verifiera en anordnings säkerhet.

Klicka här för att läsa mer om OFP - Vad är det?

Nästa tillfälle
2020-10-28 08:30
Mölndal/Göteborg
6 500 kr exkl. moms

På kursen får du lära dig grunderna i korrosionslära. Du får också lära dig känna igen olika korrosionsskador samt möjligheterna och begränsningarna med de vanliga konstruktionsmaterialen. Med dessa kunskaper kan du bli uppmärksam på korrosionsskador och därmed vidta åtgärder i tid.

Klicka här för att läsa mer om Korrosion inom industrin

Nästa tillfälle
2020-11-18 08:30
Stockholm
13 000 kr exkl. moms

SIL-klassning - Introduktionskurs

Denna kurs ger dig en bra grund och ökade kunskaper för att arbeta
med SIL och du får god vägledning för vad SIL innebär i praktiken för säkerhetssystem inom industrin. Denna kurs i SIL-klassning ger dig en introduktion till SIL, vilket bygger på standarden IEC 61508.

Klicka här för att läsa mer om Introduktion SIL

Nästa tillfälle
2020-11-24 08:30
Mölndal
6 500 kr exkl. moms

Direktivet PED kräver att de grundläggande säkerhetskraven, ESR uppfylls men visar inte hur. I den här kursen visar vi hur den harmoniserade standarden EN 13445 för konstruktion, tillverkning och kontroll används för att uppfylla samtliga krav i PED. Mål med kursen är att kunna förstå och tillämpa den harmoniserade standarden EN 13445 vid spänningsanalys, dimensionering, konstruktion, tillverkning och kontroll för att möta direktivets krav för tryckkärl.

Klicka här för att läsa mer om Tryckkärl, EN 13445

Nästa tillfälle
2020-11-25 08:30
Göteborg
13 000 kr exkl. moms